Brugerbetingelser


Oversigt:

1. Generelt
2. Gyldighed
3. Formål med cookies på vores website
4. Ansvar
5. Drift
6. Ophavsret
7. Brug af personoplysninger
8. Ejeroplysninger


1. Generelt
Dette dokument indeholder de generelle betingelser for aftaleforhold mellem kunden og FakturaNet i forbindelse med produkter og ydelser. Ved brug af vores service anses betingelserne for accepteret af kunden.
FakturaNet har ret til at ændre i betingelserne og sådanne ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden. Såfremt kunden måtte ønske at opsige aftalen grundet væsentlige ændringer, kan dette ske som anført nedenfor. FakturaNet kan udsende vigtig information til brugere om programmet. Dette er en fast del af abonnementet.

2. Gyldighed
Disse betingelser er senest opdateret den 24. maj 2018 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende indtil nye udsendes.

3. Formål med cookies på vores website:
Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.

4. Ansvar
FakturaNet v/ WiaCon er forpligtet til at opretholde højest mulig sikkerhed og oppetid på alle kundens tilknyttede online services. FakturaNet kan ikke holdes ansvarlig for udefra kommende situationer samt force majeure.
Det er til enhver tid kundens ansvar at gemme egne data lokalt (backup).
FakturaNet har ret til ensidigt at opsige din brug af tjenesten enten midlertidigt eller permanent i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug af andres konti, forsøg på at få adgang til andres data, manglende overholdelse af nærværende brugerbetingelser.

5. Drift
Når du opretter en konto, accepterer du status for tjenesten på det pågældende tidspunkt.
FakturaNet kan udføre vedligeholdelse eller ændringer og forbedringer for at opretholde tjenesten, hvorved tjenesten kan blive midlertidigt utilgængelig. FakturaNet vil, i det omfang det er muligt, annoncere sådanne driftsforstyrrelser på forhånd, men er ikke forpligtet til dette og er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som dette måtte medføre.

6. Ophavsret
WiaCon er ejer af program, grafik og alle funktionaliteter og har dermed ophavsret til disse.

7. Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles f.eks. oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail m.m. Vi indsamler kun almindelige personoplysninger, ikke personfølsomme oplysninger.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne kan derudover bruges til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold der er tilpasset dine interesser.

Kontakt vedr. personoplysninger
Du kan altid selv se og administrere hvilke oplysninger vi har om dig, da du selv oplyser dem i dine kontoindstillinger. Ligeledes kan du selv slette dine data og lukke din konto.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos FakturaNet.dk, kan du også rette henvendelse her: Kontakt. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven og The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU).

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven og The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet og lovgivningen betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven og The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.
Mere om vores privatlivspolitik og cookies her: Privatlivspolitik & cookies.

Vores system programmeres efter principperne "privacy by design and default", som sikrer at privatlivsbeskyttelse er en integreret del af programudviklingen.

8. Ejeroplysninger

FakturaNet.dk
WiaCon