ErhvervsWiki - CVR-nummer


Emneregister

CVR-nummer
Alle danske virksomheder skal grundregistreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I nogle tilfælde skal der også ske registrering hos andre særmyndigheder.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager selve registreringen. Herefter sendes oplysningerne til relevante myndigheder, primært Skat, der afslutter sagsbehandlingen og fremsender registreringsbevis. Lovgivning vedr. skatter og afgifter samt selve opkrævningen af f.eks. moms varetages af Skat.

CVR-nummeret er virksomhedernes identifikationsnummer. Det centrale virksomhedsregister administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Når din virksomhed er registreret med et CVR-nummer registreres den samtidig i det centrale virksomhedsregister (CVR).

For at få et CVR-nummer skal du udfylde og indsende den blanket, der hedder ”Registrering af virksomhed (start)”, i daglig tale kaldet ”Startblanketten”. Du finder den på Webreg.dk, og den kan med fordel udfyldes på skærmen, inden du printer den ud og skriver den under.

For at få et CVR-nummer skal du samtidig registreres i henhold til told-, skatte- eller afgiftslovgivningen. Typisk vil det betyde, at du skal registreres for moms. Læs mere om de forskellige registreringspligter i kapitlet: Din virksomhed skal registreres i Skat-vejledningen På vej mod egen virksomhed.

Med Startblanketten følger en vejledning, der forklarer de forskellige rubrikker og hjælper dig til at få dem udfyldt korrekt. Det anbefales at læse den grundigt.

Vær særlig opmærksom på rubrikken ”Branche”. Her skal du oplyse virksomhedens hovedbeskæftigelse og evt. bibeskæftigelse samt branchekode. Denne finder du lettest på Branche.cvr.dk . Du skal være opmærksom på, at en virksomhed højst kan have tre bibrancher.

Kan du ikke finde en passende branchekode, kan du nøjes med at beskrive, hvad din virksomhed skal lave. Skriv præcist og fyldestgørende. Er du f.eks. landmand: Hvilke afgrøder dyrker du? Holder du dyr? Hvilke? – Er du producent: Hvad fremstiller du? Af hvilke materialer? – Er du handlende: Hvad sælger du? Til hvem – engros eller detail? Hvordan? –Er du konsulent: Hvad rådgiver du om? Hvem rådgiver du? osv.

Husk at underskrive blanketten korrekt. Hvis virksomheden skal være et enkeltmandsfirma, er det ejeren, der skal skrive under. Hvis det skal være et interessentskab, skal samtlige interessenter skrive under (med mindre der er indgået aftale mellem interessenterne om noget andet, og kopi af denne aftalen medsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Din revisor kan ikke underskrive for dig uden, der medsendes en fuldmagt.

Det koster ikke noget for virksomheder at få et CVR-nummer.

A-indkomstA-kasseA-skatAktieselskab
AndelsselskabAnpartsselskabAnsatteB-indkomst
BilagBogføringCVR-nummerDebitor
E-fakturaEAN nummereIndkomstElektronisk faktura
EnkeltmandsfirmaEnkeltmandsvirksomhedErhvervslinksEtableringskonto
EU momsFakturaFakturaportalForretningsplan
FølgeseddelInteressentskabKontoplanKreditnota
KreditorLetLønLæs ind-bureauLæs ind-service
MomsMomsregistreringNemKontoOIOXML
OrdreP-nummerPartnerskabRegnskab
RegnskabsprogramSE-nummerSkatteregnskabVAT
VirksomhedslukningVirksomhedsordningen

     
 Prøv en demoversion af hvad FakturaNet kan tilbyde dig: Opret kunde- og varekartotek. Opret og udskriv ordrer, følgesedler og fakturaer. Send besked pr. email vedr. faktura.  Registrer dig gratis som bruger pÃ¥ FakturaNet.dk her.
NÃ¥r du er oprettet som bruger kan du straks benytte alle gratisfunktionerne til din faktura administration.